Rådgivning & Entreprise

Cases om Rådgivning & Entreprise

Som mangeårig professionel AV indretter og rådgiver, tager vi gerne medansvar i forhold til Bygherrer, Arkitekt og Rådgiver. Ligesom vi løbende arbejder som specialist og underleverandør til El-aktører. Vi indgår gerne som AV specialist under såvel planlægnings- og implementeringsfasen. Ligesom vi tager del i bygge- og installationsprocessen for, at sikre det bedste og mest effektive samarbejde.

Da vi agerer som fri og ubehæftede i forhold til producenter, agenturer og distribution er vi i stand til, at yde objektiv og uvildige råd og anbefalinger. Alene baseret på vores uddannelser, viden og erfaringer.

 

//